Pregled, servis i održavanje sistema slabe struje i sistema za gašenje požara

   

PREGLED, SERVIS I ODRŽAVANJE SISTEMA SLABE STRUJE I SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA


   

  Posebno izdvajamo održavanje i servisiranje sistema vatrodojave i sistema za gašenje požara, zatim alarmnih sistema, sistema video nadzora, kontrole ulaska, kontrole prtljaga i sličnih sistema. 


  Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, stručnom kadru i neprestanim usavršavanjem, "New Sanatron" inženjering omogućuje da usluge pregleda, servisa i održavanja sistema slabe struje i sistema za gašenje požara budu na vrhunskom nivou i u skladu sa zakonskim normama, lokalnim i  EU standardima. 

serviser sistema tehničke zaštite

Naši partneri: