Kontrola pristupa


KONROLA PRISTUPA


  Sistemima kontrole pristupa osiguravate da samo ovlaštene osobe smiju ući u Vašu zgradu. Vi sami odlučujete ko smije ulaziti u vašu zgradu – ili određena područja u njoj – kako i kada. Iskoristite naša rješenja kako biste zaštitili svoje zgrade od neovlaštenog pristupa. Nudimo Vam najpouzdanije vrste identifikacije i učinkovita upravljanja koji omogućavaju sigurnosti ljudi, imovine i podataka.


Sistem kontrole pristupa ACCO NET


  ACCO NET je skalabilan sistem kontrole pristupa sa disprezovanom strukturom. Glavne komponente ovog rješenja uključuju: serverski softver ACCO Server i ACC-NT2 kontrolne table. Izvršni uređaji su kontroleri vrata iz serije ACCO-KP, koji su povezani sa čitačima koji služe za identifikaciju korisnika.


Mnoštvo mogućnosti i primena


  Sveobuhvatna funkcionalnost, intuitivne metode upravljanja kao i fleksibilna konstrukcija i razvoj strukture sistema omogućavaju ACCO NET-u da ispuni zahteve velikih i srednjih preduzeća sa brojnim odjeljenjima.


Lako rukovanje


  Jednostavnost i udobnost rada sistema garantuje ACCO Web aplikacija. Ovaj alat pomaže u upravljanju sistemom sa bilo kog mesta u svetu, kako sa desktop računara tako i sa mobilnih uređaja.


  Karakteristike sistema:


  • Fleksibilno podešavanje

  • Jednostavno i intuitivno održavanje

  • Disperzovana struktura

  • Potpuna radna sigurnost

  • Stabilna i sigurna komunikacija

  • Različite metode identifikacije i autorizacije korisnika

  • Integracija sa alarmnim sistemom                                                 www.satel.pl


kontrola pristupa - satel
ACCO_NET_system_structure
ACCO_web_server
acco_net_acco_web-EN
acco_net_acco_soft

Naši partneri: