Integracija sistema tehničke zaštite

   

INTEGRACIJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

 

  Savremena tehnologija značajno doprinosi bezbednosti i kvalitetu vašeg poslovanja, ali sa porastom broja sistema tehničke zaštite i povećanjem broja dostupnih elemenata različitih karakteristika njihova pravilna upotreba se značajno komplikuje. Posledično, potrebno je brojnije ljudstvo, više procedura primene, električne energije, a na kraju i zastarele i/ili pokvarene opreme koju treba adekvatno odložiti.


  Integrisani sistemi tehničke zaštite ujedinjuju više oblika zaštite u jedan te povećavaju njihovu učinkovitost i isplativost. Pod time se podrazumijeva spoj raznovrsnih sistema poput video nadzora, dojave požara, kontrole pristupa, sustava protuprovale, detektiranja zauzetosti parkinga ili pak zaštite artikala od krađe koji su ugrađeni u često velike i kompleksne objekte poput hotela, trgovačkih centara ili industrijskih postrojenja.


  Unutar integrisanih sistema, sve akcije korisnika arhiviraju se na jedno mjesto što omogućava lakše praćenje i naknadno pretraživanje baze podataka.


  Prednosti integrisanog sistema tehničke zaštite:


 • Veći stepen bezbednosti i kvaliteta poslovanja
  Pojednostavljeno upravljanje, odnosno kontrola i osmatranje sistema, sa mogućnostima dojave, svetlosne i zvučne signalizacije i drugim (polu)automatizovanim bezbednosnim i radnim procedurama smanjuje potreban kadar, dok istovremeno omogućava efikasno i efektivno reagovanje na lokaciji i alarmiranje interventno-spasilačkih i drugih timova na udaljenosti po potrebi. Usled toga dolazi do smanjivanja mogućnosti za javljanje ljudske greške u bezbednosnim i radnim procedurama.


 • Ušteda
  ⦁ smanjuje se potreba za kadrom koji će upravljati zasebnim sistemima tehničke zaštite;
  ⦁ smanjuje se potreban broj elemenata sistema tehničke zaštite (opreme, uređaja i sredstava);
  ⦁ smanjuje se potrebna električna energija za napajanje sistema tehničke zaštite;
  ⦁ smanjuje se vreme reagovanja na štetni događaj.roger integracija sistema tehničke zaštite
roger RACS 5
integracija sistema tehničke zaštite - roger

Naši partneri: