Evidencija radnog vremena


EVIDENCIJA RADNOG VREMENA


  Evidencija radnog vremena postaje neophodan dio svakog poslovnog sistema. Tačan obračun radnih sati zaposlenih je način da se pošteno obračuna zarada i procijeni angažovanje zaposlenog na radnom mestu. Na ovaj način proces praćenja rada zaposlenog se vodi na transparentan način prihvatljiv za obe strane.

   

  Osim zakonske regulative, kada se govori o evidenciji radnog vremena, često se pokaže potreba za prikupljanjem i obradom dodatnih podataka, a koji su potrebni kako bi se ovaj dio posla potpuno i temeljno odradio. Naime, iako se smatra da je dovoljno registrovati dolazak i odlazak zaposlenog (eventualno i pauzu), često je potrebno voditi računa i o nizu drugih podataka i informacija.

    

  Postoje različite metode za evidenciju radnog vremena, uključujući tradicionalne metode poput ručnog unosa podataka i moderne elektronske sisteme. Uz pomoć softvera za upravljanje radnim vremenom, možete pojednostaviti proces evidencije i smanjiti pogreške.


  Upotreba softvera za evidenciju radnog vremena pruža mnoge prednosti, uključujući automatsko praćenje radnog vremena, generiranje izvješća i analitike te olakšano obračunavanje plaća. 


    RCP Master 4

 

  RCP Master 4 softver je posvećen analizi radnog vremena, obračunu radnog vremena i pružanju podataka o platnom spisku.


  Podaci o radnom vremenu i prisustvu koje obrađuje RCP Master 4 mogu doći iz eksterne datoteke, elektronskih rekordera (terminala) ili sistema kontrole pristupa.


  RCP Master 4 izračunava sastavne periode vremena i prisutnosti (radno vreme, pauze, prekovremeni rad, noćni rad, službena putovanja, praznici, itd.) i daje podatke o platnom spisku. Pored toga, softver pruža niz dodatnih korisnih funkcija, namenjenih praćenju prisustva zaposlenih, kao i organizaciji rada čime se poboljšava rad preduzeća i njihova svakodnevna efikasnost.


  RCP Master 4 može da radi samostalno ili kao sastavni deo RACS sistema kontrole pristupa. U drugom slučaju, program automatski uvozi podatke o radnom vremenu i prisustvu iz sistema kontrole pristupa, što značajno pojednostavljuje korišćenje sistema.


  Fleksibilni sistem licenciranja RCP Master 4 omogućava izbor licenci u zavisnosti od veličine kompanije koja će koristiti rešenje. Aplikacija pruža interfejs prilagođen korisniku, omogućava rad sa više stanica kao i upravljanje iz veb pretraživača.

roger intelligence for building logo
roger paneli za evidenciju radnog vremena
roger oprema za evidenciju radnog vremena
roger TCP master 4
roger softver za evidenciju vremena

Naši partneri: