20 godina s Vama

u sistemima slabe struje

Osnovna djelatnost

 

Osnovna djelatnost "NEW SANATRON" inžinjeringa je obavljanje poslova tehničke zaštite, što podrazumijeva projektovanje, isporuku, ugradnju, održavanje i servis sistema.

 

Posebno izdvajamo održavanje i servisiranje sistema vatrodojave i sistema za gašenje požara, zatim alarmnih sistema, sistema video nadzora, kontrole ulaska, kontrole prtljaga i sličnih sistema. Isto tako, ugrađujemo i održavamo antenske i interfonske sisteme, iako ne spadaju u definiciju sistema tehničke zaštite.

Naši partneri

Kulska obala 2, 79220 Novi Grad, Republika Srpska / BiH

Telefon:

+387 52 751 335

+387 52 720 490

+387 52 720 491

+387 52 751 144