STABILNI SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA

 

Cilj projektovanja sistema za odbranu od požara je pronalaženje odgovarajuće protivpožarne zaštite a izabrani koncept zaštite mora biti sposoban da ugasi požar. U prvoj fazi projektovanja analizira se mogućnost izbijanja požara:

 

 

• Opasnost od požara je osobina energetskih potencijala da u požaru mogu da se pretvore u toplotu.

• Ugroženost od požara nastaje prisustvom na nekom lokalitetu energetskih potencijala, kiseonika i energetskog inicijalnog izvora istovremeno.

• Rizik od požara je statistička vjerovatnoća medusobne intrakcije energetskog potencijala, kiseonika i energetskog inicijalnog izvora uz nastanak posljedica za ljude, imovinu i okolinu.

U drugoj fazi se odabire protivpožarni sistem. Veoma je bitno držati se propisa i smjernica sve do detalja. Dovoljno je da se neke bitne tačke ne ispoštuju (snabdjevanje vodom, električnom energijom, izračunati kapaciteti itd.) pa da projektovani, iako u osnovi pravilno izabran požarni sistem bude diskreditovan, odnosno ne bude efikasan za gašenje.

 

Tehnički propisi koji služe kao osnova za projektovanje protivpožarne zaštite su rezultat stogodišnjeg iskustva u borbi protiv požara.

Ekonomski motivi takođe utiču na izbor koncepta protivpožarne zaštite i njene efikasnosti te je preporučljivo ugledati se na iskustva razvijenih zemalja i njihov odnos investicionih ulaganja u protivpožarne sisteme spram investicionih ulaganja u cjeli objekat.

NEW SANATRON inženjering vrši projektovanje, servisiranje, isporuku i montažu stabilnih automatskih sistema za zaštitu od požara:

 

• sprinkler sistemi (sistemi za gašenje požara raspršenom vodom)

• HFC 227 ea (sistemi za gašenje požara čistim sredstvom-gasom FE 227)

• R-102 (sistemi za gašenje požara u restoranskim kuhinjama)

• generatori aerosola (sistemi za gašenje požara aerosolom)

• ugljendioksid (sistemi za gašenje požara ugljendioksidom)

Naši partneri

Kulska obala 2, 79220 Novi Grad, Republika Srpska / BiH

Telefon:

+387 52 751 335

+387 52 720 490

+387 52 720 491

+387 52 751 144