• Sistemi tehičke zaštite, i to:

- vatrodojavni sistemi

- video nadzor

- alarmni sistemi

- kontrola pristupa

- kontrola prtljaga

- evidencija radnog vremena

Naši partneri

Kulska obala 2, 79220 Novi Grad, Republika Srpska / BiH

Telefon:

+387 52 751 335

+387 52 720 490

+387 52 720 491

+387 52 751 144